Ajánlónkban azokat a szakirodalmakat, szakcikkeket, linkeket gyűjtjük össze, melyeket olvastunk, melyekből táplálkoztunk. Írásaink során az ezekből készült jegyzeteinket használjuk fel, rendszerezzük, ízlelgetjük, és egészítjük ki saját tapasztalatainkkal – saját honlapunk mondanivalójához. Folyamatosan bővítjük az újabb és újabb forrásokkal, hogy a téma iránt érdeklődők mindig találjanak frisset közöttük!

Aronson, E. : A társas lény, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1980
Atkinson – Atkinson – Smith – Bem – Nolen-Hoeksema: Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 1999
Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977
Bartha Lajos: Pszichológiai értelmező szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981
Bartha Lajos szerk.: Pszichológiai alapfogalmak kis enciklopédiája, Tankönyvkiadó, Budapest, 1984
Bereczkei Tamás: Evolúciós pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 2008
Buda Béla: Az empátia – a beleélés lélektana, Gondolat Könyvkiadó, 1985
Buda Béla: A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1986
Carver, C. S. -  Scheier M. F. : Személyiségpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 2006
Cole M. – Cole S. R.: Fejlődéslélektan, Osiris Kiadó, 2003
Haal, Edward T.: Rejtett dimenziók, Gondolat Könyvkiadó, 1980
Pataki Ferenc szerk.: Csoportlélektan, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1980
Pietrasinski, Z.: A helyes gondolkodás pszichológiája, Gondolat Könyvkiadó, 1967
Popper Péter: A belső utak könyve, Magvető Kiadó, Budapest, 1981
Sallay Viola:Az önmagunkra találás helyei:környezeti önszabályozás elmélet és kutatás tükrében, 2008, in: Alkalmazott Pszichológia
Seculer – Blake: Észlelés, Osiris Kiadó, Budapest, 2004
Selye János: Stressz distressz nélkül, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983
Turóczi Mária: A színek világa, Győr, 1980


Clauss G. – Hiebsch H.: Gyermekpszichológia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980
Charles J. Holahan:A személyes tér, in:Környezetpszichológiai szöveggyűjtemény
Cropley, A. J.: Tanítás sablonok nélkül – utak a kreativitáshoz, Tankönyvkiadó, Budapest, 1983
Geréb György szerk.: Pszichológia, Tankönyvkiadó, Budapest, 1974
Kelemen László: A pedagógiai pszichológia alapkérdései, Tankönyvkiadó, Budapest, 1968
Kende B. Hanna: Gyermek-pszichodráma, Osiris Kiadó, Budapest, 2003
Petzold, H. – Ramin G.: Gyermek-pszichoterápia, Osiris Kiadó, Budapest, 2002
Rubinstein, Sz. L.: Az általános pszichológia alapjai, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967
Salamon Jenő: az értelmi fejlődés pszichológiája, Gondolat Kiadó, Budapest, 1983
Turner, J.: Az értelmi fejlődés, Gondolat Kiadó, Budapest, 1981(Hungarian translation, Varjasi Edit)
Komáromi, Gabriella. szerk.:Gyermekirodalom, Helikon Kiadó, 1999

Hoppál - Jankovics - Nagy - Szemadám: Jelképtár, Helikon Kiadó, 1990

Dúll Andrea: A környezetpszichológia alapkérdései, Helyek, tárgyak, viselkedés, L'Harmattan, Bp., 2009
Dúll Andrea:Az otthon környezetpszichológiai aspektusai,1995, in: Magyar Pszichológiai Szemle
Dúll-Dósa: A természeti környezet - környezetpszichológiai megközelítésben
Dúll-Szokolszky szerk.:Környezet-pszichológia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006
Kállai-Karádi-Tényi: A térélmény kultúrtörténete és pszichopatológiája, Tertia Kiadó, Bp., 1998
Maslow:A lét pszichológiája felé, Ursus Libris, Budapest
Nguyen Luu Lan Anh- Fülöp Márta szerk.:Kultúra és pszichológia, Osiris, Bp., 2003
Rókusfalvy Pál: A környezetpszichológia alapkérdései, Nemzeti TK., Bp., 2002

Vajda Zsuzsanna: A gyermek pszichológiai fejlődése, Helikon Kiadó, 2001, 2006

Csepeli György: Szociálpszichológia, Osiris, Bp., 2003
Bagdy-Klein szerk: Alkalmazott pszichológia, Edge 2000 Kiadó, Bp., 2006
Baudrillard J.:A tárgyak rendszere, Gondolat, Bp., 1987
Kapitány-Kapitány szerk.:Jelbeszéd az életünk, A szimbolizáció története és kutatásának módszerei, Osiris-Századvég, Bp., 1995
Kállai János:A téri tájékozódás és a szorongás, Janus/Gondolat, Bp., 2004

Polcz Alaine: Rend és rendetlenség, Jelenkor Kiadó Kft., Pécs, 1996

Selye János: Életünk és a stress, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969

Bagdy Emőke: Pszichofitness, Animula, 1997

Csíkszentmihályi - Halton: Tárgyaink tükrében, Az vagy, amit birtokolsz, Libri, 2011
Csíkszentmihályi Mihály: Környezet és kreativitás, in:Kreativitás, A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája

 

Fenti ajánlott szakirodalmi lista egyben tananyagaink, tanfolyamaink, cikkeink felhasznált irodalmát is jelenti.

Weboldalunk cookie-kat használ.

Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. Információ

Rendben

Mik azok a cookiek?

A süti (eredeti nevén “cookie”) egy olyan kis adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. Ez rengeteg webes szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amit 1995 óta minden jelentősebb böngésző támogat.

Miért jók nekem?

Számtalan internetes szolgáltatás használata múlik a sütiken. Ennek segítségével tud például bejelentkezni vagy éppen személyre szabott tartalmat elérni a neten.

Copyright © 2012 - 2019
Tuti Szoba. Minden jog fenntartva.

Kapcsolat ÁSZF Adatvédelem